Oppslagstavle

Oppstart ny klasse byggdrifter 21.01.15

 
Picture of Vidar Luth-Hanssen
Oppstart ny klasse byggdrifter 21.01.15
by Vidar Luth-Hanssen - Sunday, 14 December 2014, 2:39 PM
 

Oppstart ny klasse byggdrifter 21.01.15

Kurset er for deg som for deg som jobber som Vaktmester eller innen bygg og anlegg.
Du lærer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Innhold

Bransjelære
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Kommunikasjon med andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene.


Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) - og SD-programmer (sentral driftskontroll).

Kurset går via klasserom på nett i nåtid med toveiskommunikasjon, til der du befinner deg !
Det vil si at du kan følge samlingene via PC hjemmefra eller i klasserom på de studiesteder vi har flere påmeldte.

Det tas forbehold om

  • Endringer i kursbeskrivelsen (og litteraturlisten).
  • Feil i opplysningene som er gitt.
  • At kurset får tilstrekkelig antall deltakere.
  • Ledig plass på kurset.


For mer informasjon se lenke